ઉત્તર અને મધ્ય ભારતના ભાગોમાં તીવ્ર ઠંડી

0
4
ઉત્તર રાજસ્થાનના ભાગોમાં 26 જાન્યુઆરી સુધી આ વિસ્તારોમાં ગાઢ ધુમ્મસનું વર્તમાન તબક્કો યથાવત્ રહેશે.
ઉત્તર રાજસ્થાનના ભાગોમાં 26 જાન્યુઆરી સુધી આ વિસ્તારોમાં ગાઢ ધુમ્મસનું વર્તમાન તબક્કો યથાવત્ રહેશે.

નવી દિલ્હી. ભારત હવામાન વિભાગ (આઈએમડી) એ રવિવારે કહ્યું કે ઉત્તર અને મધ્ય ભારતના ભાગોમાં આવતા 3 લોકો4 થી 4 દિવસ દરમિયાન, તીવ્ર ઠંડા તરંગ સાથે ઠંડીનો સામનો કરવો પડશે.વિભાગે જણાવ્યું હતું કે રવિવારે જમ્મુ-કાશ્મીરથી પશ્ચિમ વિક્ષેપની પ્રવૃત્તિઓને લીધે, ઉત્તર પશ્ચિમ પવનો 25 જાન્યુઆરીની બપોર પછીથી અને પછીથી ભારતના મધ્ય અને પશ્ચિમ મેદાનોમાં ત્રણથી ચાર દિવસ સુધી રહેવાની આગાહી છે. હવામાન રહે તેવી સંભાવના છે.
આ અસરને કારણે, પંજાબ, હરિયાણા, ચંદીગ,, ઉત્તર પ્રદેશ, ઉત્તર રાજસ્થાનના ભાગોમાં 26 જાન્યુઆરી સુધી આ વિસ્તારોમાં ગાઢ ધુમ્મસનું વર્તમાન તબક્કો યથાવત્ રહેશે.વિભાગે જણાવ્યું છે કે 25 થી 27 જાન્યુઆરી દરમિયાન પંજાબ, હરિયાણા, ચંદીગઢના દૂરના વિસ્તારોમાં અને 26 થી 27 જાન્યુઆરી દરમિયાન ઉત્તર રાજસ્થાનના દૂરસ્થ વિસ્તારો અને ઉત્તર પ્રદેશ અને પશ્ચિમ મધ્યપ્રદેશમાં તીવ્ર ઠંડીની સ્થિતિ રહેવાની ઠંડીની સ્થિતિ છે.