કોરોના રસી માટે મોબાઇલ નંબર અને આધાર સાથે લિંક કરવો પડશે

0
11
આધારને મોબાઇલ સાથે જોડવું તે જ સ્ટોરમાંથી કરવામાં આવશે, જે પોઇન્ટ ઑફ સેલ (POS) છે. મોબાઇલ નંબર સાથે આધાર લિંક થયેલ છે
આધારને મોબાઇલ સાથે જોડવું તે જ સ્ટોરમાંથી કરવામાં આવશે, જે પોઇન્ટ ઑફ સેલ (POS) છે. મોબાઇલ નંબર સાથે આધાર લિંક થયેલ છે

કોરોના રસીકરણ ભારતમાં 16 જાન્યુઆરી 2021 થી શરૂ થઈ રહ્યું છે. આ અંગે તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને સૂચના આપવામાં આવી છે. કોરોના રસીકરણ માટે સરકારે કો-વિન એપ્લિકેશન અને પ્લેટફોર્મ શરૂ કર્યું છે. આ પ્લેટફોર્મ દ્વારા રસીકરણ થશે અને તેમાં રસીકરણ સંબંધિત તમામ માહિતી હશે, જોકે કો-વિન એપ્લિકેશન હજી સુધી પ્લે-સ્ટોર પર ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉપલબ્ધ કરાઈ નથી. કોરોના રસી માટે આધાર ફરજિયાતથી મોબાઇલ નંબરની લિંકસરકારે કોરોના રસીકરણ માટે આધાર નંબરથી મોબાઇલ નંબરને જોડવાનું ફરજિયાત બનાવ્યું છે, એટલે કે જો તમને કોરોના રસી જોઈએ છે, તો તમારો મોબાઇલ નંબર આધાર સાથે લિંક કરવો જોઈએ, જોકે, હજી સુધી તે સ્પષ્ટ નથી થયું કે લોકો આધારથી પોતાનો મોબાઇલ નંબર ધરાવે છે જોડવું પડશે અથવા કેમ્પ ગોઠવીને સરકાર આ કરશે. જાહેરનામામાં કેન્દ્ર સરકારે તમામ રાજ્યોને લોકોના આધાર નંબરને મોબાઇલ નંબર સાથે લિંક કરવા જણાવ્યું છે જેથી રસીકરણ માટે એસએમએસ મોકલવાની સુવિધા મળે.મોબાઇલ નંબરને આધાર સાથે જોડવાનો માર્ગ શું છે?સૌ પ્રથમ, ચાલો તમને જણાવી દઈએ કે તમે તમારા મોબાઇલ નંબરને આધાર સાથે લિંક કરી શકતા નથી. આ માટે, તમારે તમારું આધારકાર્ડ લેવું જોઈએ અને તમારી મોબાઇલ નંબર પ્રદાતા કંપનીના નજીકના સ્ટોર પર જવું જોઈએ અને મોબાઇલ નંબર સાથે આધારને લિંક કરવાનું કહેવું જોઈએ, જો કે આ બધા સ્ટોર્સ પર શક્ય નહીં હોય. આધારને મોબાઇલ સાથે જોડવું તે જ સ્ટોરમાંથી કરવામાં આવશે, જે પોઇન્ટ ઑફ સેલ (POS) છે. મોબાઇલ નંબર સાથે આધાર લિંક થયેલ છે કે નહીં તે કેવી રીતે જાણવું?વર્ષ 2018 માં, સરકારના આદેશને પગલે લાખો લોકોએ તેમના મોબાઇલ નંબરને આધાર સાથે જોડ્યા હતા. જો તમારો મોબાઇલ નંબર પહેલેથી જ સમાન છે, તો તમારે હવે તમારો નંબર આધાર સાથે લિંક કરવાની જરૂર નથી. તમારામાં ઘણા એવા હશે કે જેમણે આધારને પહેલેથી જ મોબાઇલ નંબર સાથે લિંક કરી દીધો છે, પરંતુ સવાલ એ છે કે શું તમારો નંબર ખરેખર આધાર સાથે લિંક થયેલ છે કે નહીં, તે કેવી રીતે જાણી શકાય? આ માટે, તમે મોબાઇલ નંબર ચકાસીને આધાર વેબસાઇટ ચકાસી શકો છો, તમારો મોબાઇલ નંબર આધાર સાથે જોડાયેલ છે કે નહીં.