ક્રૂડ તેલમાં ૨૯,૭૭,૮૦૦ બેરલ્સના વોલ્યુમ સાથે વાયદાના ભાવમાં નરમાઈ: સોના-ચાંદીમાં પણ ઘટાડો

0
21
કપાસ, કોટન, સીપીઓ, મેન્થા તેલના વાયદાના ભાવમાં ઢીલું વલણ: પ્રથમ સત્રમાં રૂ. ૧૧૨૭૧ કરોડનું ટર્નઓવર
કપાસ, કોટન, સીપીઓ, મેન્થા તેલના વાયદાના ભાવમાં ઢીલું વલણ: પ્રથમ સત્રમાં રૂ. ૧૧૨૭૧ કરોડનું ટર્નઓવર

કપાસ, કોટન, સીપીઓ, મેન્થા તેલના વાયદાના ભાવમાં ઢીલું વલણ: પ્રથમ સત્રમાં રૂ. ૧૧૨૭૧ કરોડનું ટર્નઓવર

મુંબઈ: વિવિધ કોમોડિટી વાયદા અને ઓપ્શન્સમાં મળીને પ્રથમ સત્રમાં એમસીએક્સ પર ૧૭૦૦૮૭ સોદામાં રૂ. ૧૧૨૭૧.૪૮ કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું. કોમોડિટી વાયદાઓમાં કીમતી ધાતુઓમાં સોના-ચાંદીના વાયદાના ભાવમાં ઘટાડો હતો. જસત સિવાયની તમામ બિનલોહ ધાતુઓ પણ ઘટી હતી. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ ઘટવા સામે નેચરલ ગેસ સુધર્યું હતું. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કપાસ, કોટન, સીપીઓ અને મેન્થા તેલના વાયદાના ભાવમાં ઢીલું વલણ હતું.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં કીમતી ધાતુઓમાં સોના-ચાંદીના વાયદાઓમાં કુલ ૯૮૧૬૨ સોદાઓમાં રૂ. ૬૩૧૪.૬૫ કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું ઓગસ્ટ વાયદો ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ. ૪૯૧૦૪ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૪૯૨૪૫ અને નીચામાં રૂ. ૪૮૯૭૧ ના મથાળે અથડાઈ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૧૦૨ ઘટીને રૂ. ૪૯૦૫૭ બંધ રહ્યો હતો. ગોલ્ડ-ગિની જુલાઈ કોન્ટ્રેક્ટ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૨૪ ઘટીને ૮ ગ્રામદીઠ રૂ. ૩૯૬૦૬ અને ગોલ્ડ-પેટલ જુલાઈ કોન્ટ્રેક્ટ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૨ ઘટીને ૧ ગ્રામદીઠ રૂ. ૪૯૦૮ થયા હતા, જ્યારે સોનું-મિની ઓગસ્ટ વાયદો ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ. ૯૧ ઘટીને બંધમાં રૂ. ૪૯૦૯૧ ના ભાવ રહ્યા હતા.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ કિલોદીઠ રૂ. ૫૩૦૦૭ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૫૩૧૯૯ અને નીચામાં રૂ. ૫૨૬૬૦ ના સ્તરને સ્પર્શી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૨૨૬ ઘટીને રૂ. ૫૨૮૩૨ બંધ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની ઓગસ્ટ રૂ. ૨૦૦ ઘટીને રૂ. ૫૨૯૦૮ અને ચાંદી-માઈક્રો ઓગસ્ટ રૂ. ૨૦૦ ઘટીને રૂ. ૫૨૯૧૧ બંધ રહ્યા હતા.

એનર્જી સેગમેન્ટમાં કુલ ૪૫૭૫૩ સોદાઓમાં રૂ. ૧૬૫૨.૯૨ કરોડનો ધંધો થયો હતો. ક્રૂડ તેલ જુલાઈ કોન્ટ્રેક્ટ બેરલદીઠ રૂ. ૩૦૭૫ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૩૦૮૪ અને નીચામાં રૂ. ૩૦૫૮ બોલાઈ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૨૬ ઘટીને રૂ. ૩૦૬૮ બંધ રહ્યો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝમાં ૨૩૭૭ સોદાઓમાં કુલ રૂ. ૨૨૧.૭૬ કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. કોટન જુલાઈ વાયદો ગાંસડીદીઠ રૂ. ૧૬૦૭૦ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૧૬૦૯૦ અને નીચામાં રૂ. ૧૬૦૦૦ સુધી જઈ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૨૦ ઘટીને રૂ. ૧૬૦૭૦ ના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો. સીપીઓ જુલાઈ કોન્ટ્રેક્ટ ૧૦ કિલોદીઠ રૂ. ૭૦૨ ખૂલી, પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૨.૭ ઘટીને બંધમાં રૂ. ૬૯૫.૯ ના ભાવ હતા, જ્યારે મેન્થા તેલ જુલાઈ વાયદો કિલોદીઠ રૂ. ૯૬૮.૨ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૯૭૩.૭ અને નીચામાં રૂ. ૯૬૦.૮ રહી, અંતે રૂ. ૯૬૧.૩ બંધ રહ્યો હતો. કપાસ એપ્રિલ વાયદો ૨૦ કિલોદીઠ રૂ. ૯૭૧ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૯૭૧ અને નીચામાં રૂ. ૯૬૧ સુધી જઈ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૯.૦૦ ઘટીને રૂ. ૯૬૨.૫ ના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો.

વાયદાઓમાં કામકાજની દૃષ્ટિએ પ્રથમ સત્ર સુધીમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં મળીને ૧૭૫૧૨ સોદાઓમાં કુલ રૂ. ૩૧૩૧.૫૭ કરોડ ની કીમતનાં ૬૩૭૭.૧૦૪ કિલો, ચાંદીના વિવિધ વાયદાઓમાં મળીને ૮૦૬૫૦ સોદાઓમાં કુલ રૂ. ૩૧૮૩.૦૮ કરોડ ની કીમતનાં ૬૦૧.૩૬૧ ટન, ક્રૂડ તેલમાં ૧૯૯૪૯ સોદાઓમાં રૂ. ૯૧૪.૩૮ કરોડનાં ૨૯૭૭૮૦૦ બેરલ્સ, કોટનમાં ૩૭૩ સોદાઓમાં રૂ. ૨૦.૪૮ કરોડનાં ૧૨૭૦૦ ગાંસડી, સીપીઓમાં ૧૮૯૧ સોદાઓમાં રૂ. ૧૯૩.૩૮ કરોડનાં ૨૭૮૧૦ ટન, મેન્થા તેલમાં ૬૪ સોદાઓમાં રૂ. ૬.૭૮ કરોડનાં ૭૦.૨ ટન, કપાસમાં ૪૯ સોદાઓમાં રૂ. ૧.૧૨ કરોડનાં ૨૩૨ ટનના વેપાર થયા હતા.

ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ પ્રથમ સત્ર સુધીમાં સોનાના વાયદાઓમાં ૨૧૫૯૦.૪૭૨ કિલો, ચાંદીના વાયદાઓમાં ૬૧૪.૦૭૮ ટન, ક્રૂડ તેલમાં ૫૭૪૭ બેરલ્સ, કોટનમાં ૧૧૪૬૨૫ ગાંસડી, સીપીઓમાં ૭૫૭૧૦ ટન, એલચીમાં ૦.૬ ટન, મેન્થા તેલમાં ૧૪૫.૮ ટન અને કપાસમાં ૬૮૦ ટનના સ્તરે રહ્યો હતો.

સોનાનાં ઓપ્શન્સમાં સૌથી વધુ સક્રિય રહેલા કોન્ટ્રેક્ટોમાં કોલ ઓપ્શન્સનો રૂ. ૫૦૦૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો જુલાઈ કોન્ટ્રેક્ટ ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ. ૧૬૪ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૧૮૨ અને નીચામાં રૂ. ૧૪૧.૫ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૧૫૮.૫ બંધ રહ્યો હતો, જ્યારે પુટ ઓપ્શન્સમાં રૂ. ૪૮૦૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો જુલાઈ કોન્ટ્રેક્ટ ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ. ૧૩૦ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૧૬૧ અને નીચામાં રૂ. ૧૧૨ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૧૫૭ બંધ રહ્યો હતો.

ચાંદીનાં ઓપ્શન્સમાં સૌથી વધુ સક્રિય રહેલા કોન્ટ્રેક્ટોમાં કોલ ઓપ્શન્સનો રૂ. ૫૦૦૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો ઓગસ્ટ કોન્ટ્રેક્ટ કિલોદીઠ રૂ. ૩૩૯૯.૫ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૩૫૦૦ અને નીચામાં રૂ. ૩૩૫૪ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૩૪૪૫ બંધ રહ્યો હતો, જ્યારે પુટ ઓપ્શન્સમાં રૂ. ૫૦૦૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો ઓગસ્ટ કોન્ટ્રેક્ટ કિલોદીઠ રૂ. ૬૫૬ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૭૦૭ અને નીચામાં રૂ. ૬૪૬ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૬૯૧.૫ બંધ રહ્યો હતો.

તાંબાનાં ઓપ્શન્સમાં સૌથી વધુ સક્રિય રહેલા કોન્ટ્રેક્ટોમાં કોલ ઓપ્શન્સનો રૂ. ૪૮૫ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો જુલાઈ કોન્ટ્રેક્ટ કિલોદીઠ રૂ. ૧૨.૬૭ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૧૨.૬૭ અને નીચામાં રૂ. ૧૨.૬૭ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૧૨.૬૭ બંધ રહ્યો હતા.

ક્રૂડ તેલનાં ઓપ્શન્સમાં સૌથી વધુ સક્રિય રહેલા કોન્ટ્રેક્ટોમાં કોલ ઓપ્શન્સનો રૂ. ૨૯૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો જુલાઈ કોન્ટ્રેક્ટ બેરલદીઠ રૂ. ૧૭૭ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૧૮૦ અને નીચામાં રૂ. ૧૬૧.૪ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૧૭૩.૩ બંધ રહ્યો હતો, જ્યારે પુટ ઓપ્શન્સમાં રૂ. ૩૦૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો જુલાઈ કોન્ટ્રેક્ટ બેરલદીઠ રૂ. ૧૮ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૨૦ અને નીચામાં રૂ. ૬.૧ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૧૦ બંધ રહ્યો હતો.