નેઇલ આર્ટ માટે 19 જરૂરી ટુલ્સ

0
45
નેઇલ આર્ટ એ એક ખુબ જ રસપ્રદ અને માજા આવે એવું કામ હોઈ શકે છે. આપણ ને બધા જ લોકો ને ઇન્સ્ટાગ્રામ ની અંદર નવા નવા નેઇલ આર્ટ જોવા ની ખુબ જ માજા આવતી હોઈ છે અને બધા જ લોકો વિચારતા હોઈ છે કે આપણે આ નેઇલ આર્ટ ને કઈ રીતે કરી શકીએ છીએ. અને દર અઠવાડિયે તમારા નેઇલ આર્ટ માટે સલૂન માં જવું પણ મોટા ભાગ ના લોકો ને પોસાઈ તેવું નથી હોતું અને તે પ્રેક્ટિકલ પણ નથી. જોકે નેઇલ આર્ટ એટલું બધું અઘરું નથી જેટલું આપણ ને જોવા માં લાગી રહ્યું છે. તમારે માત્ર અમુક ટુલ્સ અને થોડી પ્રેક્ટિસ ની જરૂર છે ત્યાર બાદ તમે ઓન નેઇલ આર્ટ ના માસ્ટર બની શકો છો. તો શું તમે તે ટુલ્સ વિષે જાણવા માંગો છો? તો નેઇલ આર્ટ ને કરવા માટે તમારી આપશે જેટલા પણ ટુલ્સ હોવા જોઈએ તેની અમે અહીં એક લિસ્ટ બનાવ્યું છે અને તે ટુલ્સ વિષે નીચે જણાવવા માં આવેલ છે. નેઇલ પેઇન્ટ રિમૂવર આ તે બેમાંથી એક છે જે આપણામાં છે. નવી નખની કલા સાથે પ્રારંભ કરવા માટે, તમારે પહેલા તમારા નખ સાફ કરવાની જરૂર છે. તેથી, તમારા કિટમાં એક સરસ નેઇલ પેઇન્ટ રીમુવરને ઉમેરો કે જેમાં એસીટૉન શામેલ નથી જેથી તે તમારા નખ અને તમારા કટિકાઓને નુકસાન પહોંચાડે નહીં. બેઝ કોટ બેઝ કોટ લાગુ કરવું એ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે જેમાંથી મોટાભાગના અવગણો. નખ રંગ લાગુ કરતાં પહેલાં બેઝ કોટ પારદર્શક પોલિશની એક સ્તર પણ નથી. આ ખાતરી કરે છે કે વિગતો દર્શાવતું રંગ તમારા નખ ન રંગે છે અને તે વિગતો દર્શાવતું રંગ સરળતાથી લાગુ પડે છે. તેથી તમે નખ રંગ લાગુ કરવાનું શરૂ કરો તે પહેલાં, પાતળા બેઝ કોટને લાગુ કરો, તેને સંપૂર્ણપણે સૂકા દો અને પછી તમારી પસંદના રંગથી આગળ વધો. નેઇલ પેઈન્ટ માટે ના બેઝિક કલર તમારા નેઇલ આર્ટ કીટમાં શામેલ કરવા માટે કેટલાક મુખ્ય નેઇલ પેઇન્ટ્સ આવશ્યક છે. એક અપારદર્શક સફેદ, કાળો, નડિશ ગુલાબી, લાલ અને નગ્ન નેઇલ પેઇન્ટ તમારી કીટમાં હોવી આવશ્યક છે. તમારી નેઇલ આર્ટ કરતી વખતે મોટાભાગે ઘણી વખત તમે પોતાને માટે પહોંચશો નહીં. નેઈલ સ્ટીકર્સ નેઇલ સ્ટીકરો તમારા નેઇલ આર્ટ કીટ માટે એક અગત્યની વસ્તુ છે. એક કે જે તમારું કામ થોડુંક કરી શકે છે. આ વિવિધ રંગો, આકાર અને જટિલ ડિઝાઇનમાં આવે છે. તમારે શું કરવાની જરૂર છે તે વિગતો દર્શાવતું રંગ લાગુ પડે છે, તેને સૂકવવાની રાહ જુઓ અને એકવાર તે થઈ જાય પછી સ્ટીકર ટોચ પર લાગી જાય. ટોચની કોટની એક સ્તર સાથે આ સમાપ્ત કરો. ડોટર ટુલ્સ નેઇલ આર્ટ કરતી વખતે, તમે વિવિધ ડિઝાઇન, ફોર્મ અને આકાર બનાવો છો. તેના માટે ડોટર સાધન ઉપયોગી થશે. નામ સૂચવે છે તેમ, તમે ડોટર ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરીને ફઝ વગર વિવિધ વિવિધ કદના બિંદુઓ બનાવી શકો છો. સાધનને તમારી પસંદના રંગમાં ડૂબવું અને તમારા નખ પર બિંદુઓ બનાવવા માટે તેનો ઉપયોગ કરો. પરંતુ તમારા હાથ સ્થિર રાખવા માટે ખાતરી કરો. નેઇલ આર્ટ સ્ટેન્સિલ્સ તમે સ્ટેન્સિલ વિશે સાંભળ્યું હોત. નેઇલ સ્ટેન્સિલો વિવિધ પેટર્નમાં આવે છે. તમારે તેને ફક્ત તમારા નખ પર મૂકવાની જરૂર છે અને તમારા નખ પરની પેટર્ન બનાવવા માટે તેના પર પેઇન્ટ કરવાની જરૂર છે.

નેઇલ આર્ટ એ એક ખુબ જ રસપ્રદ અને માજા આવે એવું કામ હોઈ શકે છે. આપણ ને બધા જ લોકો ને ઇન્સ્ટાગ્રામ ની અંદર નવા નવા નેઇલ આર્ટ જોવા ની ખુબ જ માજા આવતી હોઈ છે અને બધા જ લોકો વિચારતા હોઈ છે કે આપણે આ નેઇલ આર્ટ ને કઈ રીતે કરી શકીએ છીએ. અને દર અઠવાડિયે તમારા નેઇલ આર્ટ માટે સલૂન માં જવું પણ મોટા ભાગ ના લોકો ને પોસાઈ તેવું નથી હોતું અને તે પ્રેક્ટિકલ પણ નથી. જોકે નેઇલ આર્ટ એટલું બધું અઘરું નથી જેટલું આપણ ને જોવા માં લાગી રહ્યું છે. તમારે માત્ર અમુક ટુલ્સ અને થોડી પ્રેક્ટિસ ની જરૂર છે ત્યાર બાદ તમે ઓન નેઇલ આર્ટ ના માસ્ટર બની શકો છો. તો શું તમે તે ટુલ્સ વિષે જાણવા માંગો છો? તો નેઇલ આર્ટ ને કરવા માટે તમારી આપશે જેટલા પણ ટુલ્સ હોવા જોઈએ તેની અમે અહીં એક લિસ્ટ બનાવ્યું છે અને તે ટુલ્સ વિષે નીચે જણાવવા માં આવેલ છે.

નેઇલ પેઇન્ટ રિમૂવર આ તે બેમાંથી એક છે જે આપણામાં છે. નવી નખની કલા સાથે પ્રારંભ કરવા માટે, તમારે પહેલા તમારા નખ સાફ કરવાની જરૂર છે. તેથી, તમારા કિટમાં એક સરસ નેઇલ પેઇન્ટ રીમુવરને ઉમેરો કે જેમાં એસીટૉન શામેલ નથી જેથી તે તમારા નખ અને તમારા કટિકાઓને નુકસાન પહોંચાડે નહીં. બેઝ કોટ બેઝ કોટ લાગુ કરવું એ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે જેમાંથી મોટાભાગના અવગણો. નખ રંગ લાગુ કરતાં પહેલાં બેઝ કોટ પારદર્શક પોલિશની એક સ્તર પણ નથી. આ ખાતરી કરે છે કે વિગતો દર્શાવતું રંગ તમારા નખ ન રંગે છે અને તે વિગતો દર્શાવતું રંગ સરળતાથી લાગુ પડે છે. તેથી તમે નખ રંગ લાગુ કરવાનું શરૂ કરો તે પહેલાં, પાતળા બેઝ કોટને લાગુ કરો, તેને સંપૂર્ણપણે સૂકા દો અને પછી તમારી પસંદના રંગથી આગળ વધો. નેઇલ પેઈન્ટ માટે ના બેઝિક કલર તમારા નેઇલ આર્ટ કીટમાં શામેલ કરવા માટે કેટલાક મુખ્ય નેઇલ પેઇન્ટ્સ આવશ્યક છે. એક અપારદર્શક સફેદ, કાળો, નડિશ ગુલાબી, લાલ અને નગ્ન નેઇલ પેઇન્ટ તમારી કીટમાં હોવી આવશ્યક છે. તમારી નેઇલ આર્ટ કરતી વખતે મોટાભાગે ઘણી વખત તમે પોતાને માટે પહોંચશો નહીં. નેઈલ સ્ટીકર્સ નેઇલ સ્ટીકરો તમારા નેઇલ આર્ટ કીટ માટે એક અગત્યની વસ્તુ છે. એક કે જે તમારું કામ થોડુંક કરી શકે છે. આ વિવિધ રંગો, આકાર અને જટિલ ડિઝાઇનમાં આવે છે. તમારે શું કરવાની જરૂર છે તે વિગતો દર્શાવતું રંગ લાગુ પડે છે, તેને સૂકવવાની રાહ જુઓ અને એકવાર તે થઈ જાય પછી સ્ટીકર ટોચ પર લાગી જાય. ટોચની કોટની એક સ્તર સાથે આ સમાપ્ત કરો. ડોટર ટુલ્સ નેઇલ આર્ટ કરતી વખતે, તમે વિવિધ ડિઝાઇન, ફોર્મ અને આકાર બનાવો છો. તેના માટે ડોટર સાધન ઉપયોગી થશે. નામ સૂચવે છે તેમ, તમે ડોટર ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરીને ફઝ વગર વિવિધ વિવિધ કદના બિંદુઓ બનાવી શકો છો. સાધનને તમારી પસંદના રંગમાં ડૂબવું અને તમારા નખ પર બિંદુઓ બનાવવા માટે તેનો ઉપયોગ કરો. પરંતુ તમારા હાથ સ્થિર રાખવા માટે ખાતરી કરો. નેઇલ આર્ટ સ્ટેન્સિલ્સ તમે સ્ટેન્સિલ વિશે સાંભળ્યું હોત. નેઇલ સ્ટેન્સિલો વિવિધ પેટર્નમાં આવે છે. તમારે તેને ફક્ત તમારા નખ પર મૂકવાની જરૂર છે અને તમારા નખ પરની પેટર્ન બનાવવા માટે તેના પર પેઇન્ટ કરવાની જરૂર છે.