પ્રથમ દિવસની કોરોના રસી 60 વર્ષથી ઉપરના 1.28 લાખ લોકોને આપવામાં આવી

0
6
નોંધણી કરાવનારાઓમાં 24.5 લાખ સામાન્ય નાગરિકો છે અને બાકીના આરોગ્ય કર્મચારીઓ અને મોરચે પોસ્ટ કરાયેલા કર્મચારી છે.
નોંધણી કરાવનારાઓમાં 24.5 લાખ સામાન્ય નાગરિકો છે અને બાકીના આરોગ્ય કર્મચારીઓ અને મોરચે પોસ્ટ કરાયેલા કર્મચારી છે.

દેશના કોરોના વાયરસ રસીકરણના બીજા તબક્કાની શરૂઆતના પ્રથમ દિવસે 60 વર્ષથી વધુ ઉંમરના 128630 લોકોએ પ્રથમ ડોઝ લીધો છે. તે જ સમયે, 45 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરના 18850 લોકોએ રસીનો પ્રથમ ડોઝ લીધો છે. બંને આંકડાઓને જોડીને, બીજા તબક્કાના પહેલા દિવસે 147480 લોકોને રસી આપવામાં આવી હતી. આરોગ્ય મંત્રાલયે જણાવ્યું છે કે, સો -૨૦૧ am ના રોજ સવારે 9 વાગ્યે કો-વિન વેબસાઇટ પર નોંધણીની પ્રક્રિયા શરૂ થયા પછી 25 લાખ લાભાર્થીઓ નોંધણી કરાવી ગયા.નોંધણી કરાવનારાઓમાં 24.5 લાખ સામાન્ય નાગરિકો છે અને બાકીના આરોગ્ય કર્મચારીઓ અને મોરચે પોસ્ટ કરાયેલા કર્મચારી છે. સોમવારે લાભાર્થીઓ દ્વારા રસી મેળવવા માટે 6.44 લાખ બુકિંગ કરાયા હતા. સોમવારે સાંજે 7 વાગ્યા સુધીના અસ્થાયી અહેવાલ મુજબ, રસીના કુલ 14728569 ડોઝ અત્યાર સુધી આપવામાં આવ્યા છે. સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશોને આજે રસી મળશે, રસી પસંદ કરવાની સ્વતંત્રતા નથીમંત્રાલયે કહ્યું કે દેશવ્યાપી રસીકરણના 45 મા દિવસે સોમવારે સાંજે 7 વાગ્યા સુધી 427072 ડોઝ આપવામાં આવ્યા હતા. 14728569 ડોઝમાં 6695665 આરોગ્ય કર્મચારીઓ શામેલ છે જેમણે પ્રથમ ડોઝ લીધો છે જ્યારે 2557837 આરોગ્ય કર્મચારીઓએ બીજી માત્રા લીધી છે. આપણે જાણીએ કે દેશમાં 16 જાન્યુઆરીથી રસીકરણ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. પ્રથમ તબક્કામાં આરોગ્ય કર્મચારીઓને રસી આપવામાં આવી હતી. આ પછી, રસીકરણનો બીજો તબક્કો સોમવાર 1 માર્ચથી શરૂ થયો છે. જે લોકો 60 વર્ષથી વધુ ઉંમરના અને 45 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરના છે તેઓ આ તબક્કામાં સામેલ છે, જે ગંભીર બીમારીથી પીડાઈ રહ્યા છે.