મેકઅપ લગાવવું જ નહી, હટાવવું પણ જરૂરી છે

0
25

યોગ્ય રીતે મેકઅપ ન હટાવવાથી આ સ્કિન પર બાકી રહી જાય છે અને ત્વચાને નુકશાન પહોંચાડે છે.

-કપાસ કે રૂ પર જોજોબા ઑયલની કેટલાક ટીંપા લઈને પૂરી રીતે ચેહરા પર સારી રીતે સાફ કરો.

-તેલ રોમછિદ્રમાં જઈ ગહરાઈથી ત્વચાને સાફ કરી મેકઅપ નિકાળવામાં મદદ કરે છે.

-દૂધમાં લીંબૂ મિક્સ કરી ચેહરા પર ક્લીંજરના રીતે લગાવો. આ ત્વચાને સારી રીતે સાફ કરે છે.


વાષ્પ આપવી પણ મેકઅપ હટાડવાના નેચરલ તરીકો છે. તેનાથી ત્વચાને હીટ મળે છે અને ચમક વધે છે.

રૂ પર થોડું બેબી લોશન લગાવીને ચેહરા પર અપ્લાઈ કરો અને થોડીવાર પછી ચેહરાને ક્લીન કરી નાખો.

ટમેટાની પ્યૂરી પણ તમારા મેકઅપ ઉતારવાના કામ આવી શકે છે.